اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٥   کلمات کلیدی:

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:

 

جایی که گنج، "جنگ" می شود
درمان، "نامرد" می شود

قهقه، "هق هق" می شود

 

اما دزد همان "دزد" است

درد همان "درد"
و گرگ همان "گرگ"